Podmínky používání webové stránky www.bdf4press.cz

Autorské právo,ochrana dobrého jména a jiná ochranná práva

Celý obsah naší webové stránky, včetně textů, obrázků, grafických znázornění, audio a video souborů, je, není-li výslovně uvedeno jinak, naším majetkem a nesmí být reprodukován, měněn, přenášen, znovu použit, přivlastněn, využíván nebo jiným způsobem dáván k dispozici veřejnosti nebo pro komerční účely bez našeho předchozího souhlasu, který vám byl udělen tím, že jste od BDF získali řádný přístupový klíč k této webové stránce. Upozorňujeme, že porušení našeho autorského práva nebo jiných ochranných práv může vést k občanskoprávnímu nebo trestnímu řízení.

Při používání materiálů z této webové stránky se musíte řídit platnými právními předpisy a zdržet se všeho, co by mohlo poškodit dobré jméno naší společnosti a jejích výrobků.

Vyloučení odpovědnosti

Informace na této webové stránce byly sestaveny a zkontrolovány s největší péčí. Přesto nepřijímáme žádnou odpovědnost za jejich aktuálnost, přesnost, úplnost a/nebo kvalitu.

Tato webová stránka je zdrojem obecných informací a v žádném případě by neměla být považována za náhradu lékařské nebo odborné rady. V případě potřeby je proto nutné poradit se s lékařem nebo odborníkem. V žádném případě neneseme odpovědnost za postupy učiněné na základě této webové stránky.

Používání této webové stránky a stahování dat je na vaše vlastní nebezpečí. Neneseme žádnou odpovědnost za škodu, zejména na datových souborech, hard/softwaru uživatele, vyplývající z takového postupu.

Beiersdorf spol. s r.o.
se sídlem Walterovo náměstí 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložka 16933
IČ: 48117099