Politika ochrany soukromí

Obsah

1. Obecné informace

1.1. Zpracování osobních údajů

1.2. Správce

1.3. Práva subjektu údajů

1.4. Předání dat orgánům dozoru

2. Shromažďování a zpracovávání osobních údajů během návštěvy naší webové stránky

2.1 Cookies

2.1.1 Nezbytně nutné cookies (typ A)

2.1.2 Správa a smazání všech cookies

3. Další nabízené služby (online a offline), účely zpracování

3.1 Uživatelský účet BDF4press

3.2 Kontakty

3.3 Oprávněný zájem na ochraně práv

4. Nesouhlas nebo odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů

5. Závěrečné informace

OCHRANA VAŠICH ÚDAJŮ JE PRO NÁS DŮLEŽITÁ!

Pro Beierdorf není důležitá pouze péče o Vaši pokožku a její ochrana. Velkou váhu přikládáme i ochraně Vašich osobních údajů. Respektujeme proto Vaše soukromí a byli bychom rádi, kdybyste nám v tomto ohledu mohli důvěřovat, pokud jde o ochranu údajů, stejně jako když jde o péči o pokožku. Vždy Vás transparentním způsobem informujeme o tom, na co Vaše údaje potřebujeme a zda a jak dlouho je budeme uchovávat. Díky tomu se můžete sami rozhodnout, pro jaké účely budeme moci Vaše údaje užívat. Abychom zajistili maximální bezpečnost údajů, jsou nám tyto údaje vždy předávány v zašifrované formě. Pokud již nebudete chtít, abychom Vaše údaje nadále užívali, dejte nám prosím neformální cestou vědět, například e-mailem.

1. Obecné informace

Účelem této politiky ochrany soukromí (dále jen jako „politika“) je poskytnout Vám informace ohledně zpracování osobních údajů při užívání naší webové stránky a využívání souvisejících služeb.

Webovou stránkou se rozumí stránka www.bdf4press.cz, jejímž provozovatelem je společnost Beiersdorf spol. s r.o., IČ: 48117099, sídlem Walterovo náměstí 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5 (dále také jako „my“ nebo „Beiersdorf“).

1.1. Zpracování osobních údajů

Osobními údaji ve smyslu článku 4 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) jsou všechny informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, např. jméno, adresa, e-mailová adresa, IP adresa apod.

Zpracování probíhá automatizovaně a částečně manuálně. Uchování je elektronické. Pokud je to nutné, užívá Beiersdorf ke zpracování tyto kategorie zpracovatelů:

Přepravní společnosti

Marketingové společnosti

Účetní společnosti

Auditorské společnosti

Společnosti poskytující právní služby

Společnosti zabývající se personalistikou a vzděláváním

Společnosti poskytující IT služby

Společnosti zabývající se internetovým marketingem

Společnosti zabývající se vývojem, prodejem a servisem lékárenských systémů

Společnosti zabývající se vývojem a implementací podnikových systémů

Společnosti zabývající se vývojem webových a mobilních aplikací

Společnosti poskytující software licenci pro online komunikaci

1.2. Správce

Zodpovědným za zpracování osobních údajů ve smyslu článku 4 odst. 7 GDPR je správce, kterým je společnost Beiersdorf spol. s r.o., IČ: 48117099, sídlem Walterovo náměstí 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5.

Kontaktní údaje správce:

E-maily: osobniudaje.prague(at)beiersdorf.com

dpo.prague(at)beiersdorf.com

Adresa: Walterovo náměstí 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5

1.3. Práva subjektu údajů

Coby subjekt dotčený zpracováním osobních údajů máte ve vztahu ke svým osobním údajům následující práva dle článku 15 a násl. GDPR:

  • právo na přístup;
  • právo na opravu a výmaz;
  • právo na omezení zpracování;
  • právo na přenositelnost údajů; a
  • právo vznášet námitky.

Dále máte právo podat stížnost orgánu dozoru ohledně zpracování Vašich osobních údajů. Více o právech a způsob jejich uplatnění naleznete v článku 4 této politika.

1.4. Předání dat orgánům dozoru

V případě, že to vyžaduje právní povinnost, mohou být předaná data orgánům dozoru.

2. Shromažďování a zpracovávání osobních údajů během návštěvy naší webové stránky

Během návštěvy a užívání naší webové stránky pouze pro informační účely, tj. pokud se nezaregistrujete ani nám jinak neposkytnete informace, budeme shromažďovat pouze osobní údaje, které Váš prohlížeč předá našemu serveru a které jsou pro nás technicky nezbytné, abychom Vám mohli naši webovou stránku zobrazit a zajistit stabilitu a bezpečnost.

Shromážděné údaje předáme příslušným interním oddělením ke zpracování a jiným propojeným společnostem v rámci skupiny Beiersdorf nebo externím poskytovatelům služeb, dodavatelům (např. hosting, systém řízení obsahu) v souladu s požadovanými účely (pro potřeby zobrazení webové stránky a nastavení jejího obsahu). Tyto webové stránky jsou určeny pro osoby starší 16-ti let. Udělit souhlas k jakékoliv aktivitě není oprávněna osoba mladší 16-ti let s čímž subjekt přijetím této politiky souhlasí.

Právní základ: plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

2.1 Cookies

Kromě shora uvedených údajů jsou na Vašem počítači během Vaší návštěvy a užívání naší webové stránky ukládány data, cookies nebo jiné technologie jako pixely (dále jen „cookies“). Cookies jsou malé textové soubory ukládané Vaším prohlížečem na Vašem zařízení pro účely uložení určitých informací nebo obrazových souborů, jako jsou pixely. Až příště navštívíte naši webovou stránku na stejném zařízení, budou informace uložené v cookies následně předány buď na naši webovou stránku (dále jen „vlastní cookies“) nebo na jinou webovou stránku, k níž cookies patří (dále jen „externí cookies“).

Prostřednictvím uložených a vrácených informací příslušná webová stránka pozná, že jste ji již dříve otevřeli a navštívili ji prostřednictvím prohlížeče, který na tomto zařízení používáte. Tyto informace využíváme, abychom byli schopni danou webovou stránku optimálním způsobem vytvořit a zobrazit, v souladu s Vašimi preferencemi. V tomto ohledu je na Vašem zařízení identifikován pouze samotný soubor cookie. Nad rámec shora uvedeného budou osobní údaje ukládány pouze s Vaším výslovným souhlasem nebo bude-li to nezbytně nutné, abyste mohli využívat službu, která je Vám v této souvislosti nabízena a která je Vámi využívána.

Tato webová stránka využívá následující typy cookies, jejichž rozsah a funkčnost jsou vysvětleny níže:

  • nezbytně nutné cookies (typ A).

Více informací o nastavených a užívaných typech cookies naleznete v popisu nástrojů implementovaných na našich webových stránkách v této politice o ochraně soukromí.

2.1.1 Nezbytně nutné cookies (typ A)

Nezbytně nutné cookies garantují funkce, bez nichž nemůžete naše webové stránky užívat zamýšleným způsobem. Tyto cookies jsou užívány výlučně námi, a představují tudíž vlastní cookies. To znamená, že všechny informace uložené v těchto cookies budou vráceny na naši webovou stránku.

Nezbytně nutné cookies slouží například k zajištění toho, že Vy jako registrovaný uživatel zůstanete zalogován po celou dobu, kdy budete otevírat různé podstránky naší webové stránky, a nebudete tak muset opakovaně zadávat své přihlašovací údaje, jakmile otevřete novou stránku.

Užívání nezbytně nutných cookies na naší webové stránce je možné bez Vašeho souhlasu. Z tohoto důvodu nemohou být nezbytně nutné cookies individuálně zapínány ani vypínány. Ve svém prohlížeči však můžete cookies vypnout kdykoli (viz níže).

Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

2.1.2 Správa a smazání všech cookies

Svůj webový prohlížeč můžete nastavit tak, aby bylo obecně zakázáno ukládání cookies na Vašem zařízení a/nebo abyste byli pokaždé dotázáni, zda s umožněním cookies souhlasíte. Můžete rovněž kdykoli smazat cookies, které byly znovu umožněny. Podrobnosti o tom, jak toto vše funguje, naleznete ve funkci „Nápověda“ svého prohlížeče.

Vezměte prosím na vědomí, že vypnutí cookies může mít obecně za následek funkční omezení naší webové stránky.

3. Další nabízené služby (online a offline), účely zpracování

Kromě naší webové stránky pouze jako zdroje informací nabízíme různé jiné aktivity/služby, pro které zpracováváme Vaše osobní údaje.

Pokud využíváme smluvní poskytovatele služeb pro jednotlivé funkce naší nabídky nebo pokud bychom chtěli užívat Vaše údaje pro reklamní účely, předložíme Vám podrobné informace o příslušných procesech níže.

Externí poskytovatelé služeb byli naší společností pečlivě vybráni a pověřeni, jsou vázáni našimi pokyny a jsou pravidelně kontrolováni.

Pokud mají naši poskytovatelé služeb sídlo v zemi mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), budeme Vás o důsledcích této skutečnosti informovat v popisu služby níže.

Tyto webové stránky jsou určeny pro osoby starší 16-ti let. Udělit souhlas k jakékoliv aktivitě není oprávněna osoba mladší 16-ti let s čímž subjekt přijetím této politiky souhlasí.

Pokud je udělen souhlas pro některou z níže uvedených aktivit, subjekt přijetím této politiky souhlasí a prohlašuje, že je řádně seznámen s dále uvedenými informacemi.

3.1 Uživatelský účet BDF4press

Pokud byste si chtěli mít přehled o všech novinkách ze světa Beiersdorf, a jste novinářem, je nezbytné zadání Vašich osobních údajů, jež potřebujeme pro vytvoření registrace v profilu BDF4press. Údaje požadované pro registraci jsou uvedeny v příslušném formuláři, Poskytnutí údajů je dobrovolné, pokud nám je neposkytnete, nemůžeme registraci provést.

Rozsah zpracovávaných údajů je následující: jméno, příjmení, e-mail a pokud nám to sdělíte, pak i redakce, telefon, fax. Za účelem volby relevantních informací sledujeme Vaši aktivitu na účtu a případnou přechozí komunikaci. Vyhodnocujeme Vaše chování a klikání na našich webových stránkách nebo v newsletteru, abychom shromáždili informace, které pro Vás budou relevantní. Tyto údaje rovněž užíváme k tomu, abychom se na Vás obraceli individuálně, s přihlédnutím k již zahájeným nebo dokončeným nákupním transakcím, nebo abychom Vám navrhli účast v kampaních, jako jsou kupříkladu soutěže nebo testy produktů. Obrátíme se na Vás prostřednictvím komunikačních kanálů, které nám poskytnete v souvislosti s Vaším souhlasem s tím, že se na Vás můžeme obracet, například e-mailem – poskytnete-li nám svou e-mailovou adresu. Vaše údaje rovněž využíváme k analýze a zlepšování účinnosti našich webových stránek. Registrovaní uživatelé mají rovněž možnost získávat informace a tiskové podklady přímo v rámci rozhraní uživatelského účtu.

Pro tyto účely můžeme shromážděné údaje předat příslušným interním oddělením pro zpracování a jiným propojeným společnostem v rámci skupiny Beiersdorf, popřípadě externím poskytovatelům služeb, dodavatelům (např. poskytovatelé tiskových služeb) v souladu s požadovanými účely (sdělení veřejnosti).

Údaje, které nám poskytnete, budeme rovněž zpracovávat, abychom Vás informovali o jiných zajímavých novinkách nebo abychom Vám zasílali sdělení elektronickými prostředky včetně obchodních sdělení.

Doba uchování je doba neurčitá, resp. do odvolání souhlasu.

Právní základ: souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

3.2 Kontakty

Když se na nás obrátíte, například e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na naší webové stránce, budeme údaje, které nám poskytnete (Vaši e-mailovou adresu, případně volitelně, pokud nám uvedené poskytnete: Vaše jméno, příjmení, ulice, číslo popisné, PSČ, město, datum narození, obsah zprávy, přílohy a telefonní číslo) uchovávat, abychom mohli zodpovědět Vaše dotazy. Údaje, které v této souvislosti získáme, znovu vymažeme poté, co jejich další uchovávání již nebude potřeba (obvykle po uplynutí jednoho roku), nebo omezíme zpracování v případě existence zákonných povinností uchovávání.

Shromážděné údaje předáme příslušným interním oddělením pro zpracování a jiným propojeným společnostem v rámci skupiny Beiersdorf, popřípadě externím poskytovatelům služeb, dodavatelům (např. hosting, poskytovatelé služeb call centra) v souladu s požadovanými účely (pro potřeby vytvoření kontaktů a pro potřeby zákaznické péče).

Právní základ: souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

3.3 Oprávněný zájem na ochraně práv

Beiersdorf uchovává v omezeném rozsahu udělení souhlasu a případnou další nezbytnou dokumentaci pro obranu proti nárokům subjektů či třetích osob a pro obranu při kontrolních řízení ze strany orgánu dozoru a pro případné vymáhání pohledávek.

Za tímto účelem je doba uchování nejdéle tři roky a po dobu trvání daného řízení.

Právní základ: oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

4. Nesouhlas nebo odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů

Pokud jste dali souhlas (článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR) se zpracováním Vašich údajů, můžete jej kdykoli odvolat. Toto odvolání má vliv na přípustnost zpracovávání Vašich osobních údajů poté, co jste nám je předali.

Pokud je základem našeho zpracovávání Vašich osobních údajů vyvažování zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), můžete proti tomuto zpracovávání podat námitky. Tento případ nastává, pokud zpracování není nezbytné zejména pro plnění smlouvy s Vámi uzavřené, což popisujeme v následujícím popisu funkcí. Pokud budete takovou námitku podávat, žádáme Vás, abyste vysvětlili důvody, proč bychom neměli Vaše osobní údaje zpracovávat tak, jak jsme to činili. V případě, že bude Vaše námitka oprávněná, situaci přezkoumáme a buď zastavíme či upravíme zpracovávání údajů, nebo Vám sdělíme naše vážné důvody, které jsou hodné ochrany a na základě kterých budeme ve zpracovávání pokračovat.

Samozřejmě můžete kdykoli podávat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů pro účely reklamy a analýzy dat. O svých námitkách nás můžete informovat na níže uvedených kontaktech.

Při veškerém zpracování máte následující práva:

1. Právo na opravu

Máte právo na to, aby Beiersdorf bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje nebo doplnil chybějící.

2. Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Máte právo na to, aby Beiersdorf bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se vás týkají.

3. Právo na omezení zpracování

Máte právo na to, aby správce omezil zpracování vašich osobních údajů. Pokud budete chtít toto právo uplatnit, kontaktujte nás prosím na výše uvedených kontaktech.

4. Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají, které jste poskytli Beiersdorf a které se zpracovávají automatizovaně na základě vašeho souhlasu, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo předat tyto údaje jinému správci. Máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo druhému správci, je-li to technicky proveditelné.

5. Právo vznést námitku

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají. Beiersdorf osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud jsou osobní údaje zpracovány pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování vašich osobních údajů k takovému účelu, což zahrnuje i profilování. Pokud proti takovému zpracování vznesete námitku, nebudou již vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro vás právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotýká. Beiersdorf nezakládá žádná ze svých rozhodnutí výhradně na automatizovaném zpracování. Profilování, které je v některých případech prováděno, nemá pro vás právní účinky, ani se vás významně nedotýká.

Kdykoliv můžete bezplatně požádat o částečné nebo úplné vymazání vašich osobních údajů či zablokování, případně si vyžádat informace o údajích o vaší osobě, které jsou u nás uloženy, a požádat o opravu těchto údajů. Pro tento účel není nutné používat žádný konkrétní formulář, stačí, když nás kontaktujete na výše uvedených kontaktech.

Všechny vaše požadavky zpracujeme bez zbytečného odkladu, v odůvodněných případech nejdéle do 30 dní.

Odvolání souhlasu k zasílání obchodních sdělení bude vyřízeno bezodkladně, nejpozději do 7 kalendářních dní. O ukončení zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv požádat také v každém jednotlivém obchodním sdělení.

Orgánem dozoru pro zpracování osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlící na adrese: Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 - Holešovice, www.uoou.cz. Máte právo podat stížnost k orgánu dozoru.

Veškerá práva můžete uplatnit na těchto kontaktech:

E-maily: osobniudaje.prague(at)beiersdorf.com

dpo.prague(at)beiersdorf.com

Adresa: Walterovo náměstí 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5

5. Závěrečné informace

Tuto politiku můžeme doplnit nebo aktualizovat, aniž bychom vás o této skutečnosti předem informovali. Před použitím našich webových stránek si vždy prostudujte tuto politiku, abyste získali informace o nejnovějším stavu po případných doplněních nebo aktualizacích. Společnost Beiersdorf je oprávněna v případě potřeby politiku změnit, avšak toto nemá dopad na podmínky zpracování již odsouhlaseného, resp. započatého na základě jiného právního titulu.

Verze politika: květen 2018.